Alarmnummer 112

In geval van een acute (medische) hulpvraag of noodsituatie, belt u het alarmnummer 112:

  • 112 centralist neemt op en meldt zich met 'de 112 alarmcentrale'
  • U vertelt van wie u hulp moet hebben: politie - brandweer - ambulance
  • U vertelt waar hulp wordt gewenst, in welke plaats en het adres
  • U wordt nu doorverbonden met de alarmcentrale van de desgewenste dienst

Probeer zo duidelijk en rustig mogelijk uw verhaal te doen. De centralist kan dan snel een duidelijk beeld krijgen van wat er aan de hand is en welke noodzakelijk gewenste hulp gestuurd moet worden.

Wat nu als u als melder die exacte locatie niet kan doorgeven, bijvoorbeeld omdat u midden in een bos staat?  

Belt u 112 tijdens een wandeling in het bos of de polder en weet u niet precies waar u bent, dan is het voor de meldkamer lastig uw locatie te bepalen. Vanaf nu is het voor de meldkamer van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mogelijk uw locatie te bepalen aan de hand van een sms-bericht waarmee u aan de meldkamer kunt doorgeven waar u zich bevindt. De meldkamermedewerker stuurt u een sms-bericht met een link. Als u de link activeert, geeft u toestemming om uw locatiegegevens door te geven aan de meldkamer. Na het bepalen van de locatie wordt u gevraagd om de locatie te verzenden. Na het versturen van de locatie kunt u de locatie die u ziet op de telefoon verder specificeren in het gesprek met de meldkamermedewerker, bijvoorbeeld "ik sta aan de overkant van het kanaal". Zo weet de meldkamermedewerker waar u zich op dat moment bevindt en kan de hulpdienst zo snel mogelijk op de juiste plaats zijn.

Het succes van de locatiebepaling via deze applicatie is mede afhankelijk van uw telefooninstellingen. Voor een goede bepaling van de locatie is een telefoon nodig waarop een locatievoorziening zit, verder moet de telefoon verbonden zijn met een datanetwerk (wifi, 4G, 3G) en moet u data kunnen verzenden en ontvangen via een data-bundel van uw provider.

Wanneer 112 minder goed bereikbaar is
Het alarmnummer 112 is in principe altijd bereikbaar. Om de bereikbaarheid van het nummer te garanderen zijn veel maatregelen getroffen. Toch is het niet uit te sluiten dat een storing ervoor zorgt dat 112 tijdelijk minder goed bereikbaar is, of door ernstige omstandigheden zelfs even helemaal niet bereikbaar is.

U kunt dan op verschillende andere manieren proberen de hulpverleningsdiensten te bereiken:

  • Krijgt u met uw vaste toestel geen gehoor? Probeert u het dan met een mobiel toestel.
  • Krijgt u met uw mobiele toestel geen gehoor? Probeert u het dan via een vast toestel.
  • Zijn alle telefoonvoorzieningen uitgevallen? Zoek dan naar het dichtstbijzijnde bureau/standplaats/station van hulpverlening.

Kijk voor meer informatie over het gebruik van 112 op deze website.

Bellen met de brandweer (112)

Als u belt met de meldkamer Brandweer vraagt de brandweercentralist u als eerste naar de plaats van het noodgeval. Geef de plaats van noodgeval zo precies mogelijk aan anders weet de brandweercentralist niet waar de hulp naartoe gestuurd moet worden.