Gebruik van patiëntengegevens

Ambulancezorg Gelderland-Zuid wil als zorginstelling graag een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Uiteindelijk doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van de aan u geleverde ambulancezorg. Daarvoor is het wel nodig dat uw medische gegevens van onze hulpverleningen achteraf kunnen worden gedeeld met (externe) onderzoekers en collega’s. Uiteraard worden data alleen onder strikte voorwaarden gebruikt. Zo worden de gegevens geanonimiseerd en zullen nooit herleidbaar zijn tot u als patiënt. Deze werkwijze sluit aan bij de richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ (KNMG 2016).

Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, dan kunt u dat bij Ambulancezorg Gelderland-Zuid kenbaar maken (088-4575000, info@vrgz.nl).

Deel deze informatie via: