Cliëntenraad

Ambulancezorg Gelderland Zuid heeft een eigen cliëntenraad. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van u als cliënt die gebruik maakt van ambulancevervoer. Wij adviseren de directie en het management, gevraagd en ongevraagd, over (algemene) onderwerpen die u als cliënt aangaan. De cliëntenraad werkt op deze wijze mee aan de kwaliteit van de ambulancezorg vanuit cliëntpersperspectief.

Samenstelling en inhoud vergaderingen

De cliëntenraad Gelderland-Zuid, bestaat uit de volgende vijf deelnemers:

  • Anja Hulbergen (voorzitter)
  • Riena Rossen
  • Tanja Broeder
  • Dominic Achterberg
  • Hans Helmonds

undefined

Een adviseur van Zorgbelang Inclusief ondersteunt de cliëntenraad bij haar werkzaamheden.

De cliëntenraad komt (ten minste) 4 x per jaar bijeen met de directeur, de beleidsadviseur en de medisch manager (op afroep) van Ambulancezorg-Gelderland-Zuid Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die u als cliënt aangaan. Hierbij kunt u denken aan o.a.:

  • Patiëntveiligheid
  • Cliënttevredenheidsonderzoeken
  • Aanrijtijden van de ambulancezorg

Neemt u gerust contact met ons op!

Wij horen graag uw ervaringen met de ambulancezorg. Wij willen de kwaliteit van de ambulancezorg verbeteren of behouden met uw opmerkingen, ervaringen en adviezen.  Daarvoor kunt ons bereiken via cliëntenraad@vrgz.nl. Ook kunt u via het algemene nummer van de ambulancedienst (088 - 457 50 50) melden dat u contact met ons zoekt. Wij nemen daarna z.s.m. contact met u op.

Niet voor individuele klachten

Wij behartigen specifiek de belangen van u als cliënt en niet de klachten.  Voor individuele klachten over de zorg die u heeft ontvangen kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure van de Ambulancezorg Gelderland Zuid. U kunt uw individuele klacht ook mailen naar secretariaatambulancezorggz@vrgz.nl  of bellen via het algemene nummer 088 - 457 50 50.

Deel deze informatie via: