Klachten

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?

Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) zet de patiënt centraal en vindt goede zorgverlening erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat de hulpverlening niet geheel verloopt zoals u verwacht. Mocht de aan u geleverde hulpverlening vragen opleveren of wilt u een klacht indienen, dan kunt dit aan ons kenbaar maken.

Door accuraat te reageren op uw vraag kunnen wij als AZGZ blijven werken aan kwaliteitsverbetering van zorgverlening.

Waarover kan uw klacht gaan?

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over bijvoorbeeld de medische behandeling, de bejegening, de informatieverstrekking of het rijgedrag.

Bij wie kunt u uw klacht kwijt?

Als u ontevreden bent, dan kunt u dit direct kenbaar maken aan de betrokken medewerker(s); zoals de ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige of de centralist van de meldkamer ambulance. Hij of zij kan uw ongenoegen met u bespreken en u voorzien van extra aanvullende informatie over de uitgevoerde hulpverlening en of u informatie verstrekken over mogelijkheid om uw klacht in te dienen volgens de geldende klachtenregeling AZGZ.

Bent u niet in de gelegenheid of kunt u uw klacht niet (meteen) bij een betrokken medewerker(s) kwijt of wilt u dit liever niet met de betrokken medewerker(s) bespreken? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht schriftelijk (via brief of email) indienen bij Ambulancezorg Gelderland-Zuid met daarin een samenvatting over wat er is gebeurd en hoe u dit heeft ervaren, aangevuld met uw naam, adres en telefoonnummer. Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om ook telefonisch contact met ons opnemen; bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt om uw klacht schriftelijk te verwoorden of als u fysiek niet instaat bent om uw klacht schriftelijk in te dienen. Het secretariaat AZGZ helpt u graag bij het schriftelijk opstellen van uw klacht en uitleg over de klachtenprocedure AZGZ.

Contactgegevens

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Sector Ambulancezorg
t.a.v. klachtencoördinator AZGZ
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Telefoonnummer: 088 – 457 5050
E-mailadres: secretariaatambulancezorggz@vrgz.nl

Wie behandelt uw klacht?

Uw schriftelijke klacht wordt in eerste instantie in ontvangst genomen door de klachtencoördinator van Ambulancezorg Gelderland-Zuid. De klachtencoördinator heeft een belangrijke, voorlichtende, adviserende, ondersteunende en bemiddelende taak bij het in ontvangst nemen en afhandelen van klachten. De klachtencoördinator is daarbij onpartijdig, maar richt zich wel zo goed mogelijk op de wensen van de klager en tracht te komen tot een bevredigende oplossing voor de klacht. Daartoe hanteert hij een informele en oplossingsgerichte wijze van klachtafhandeling.

Interne bemiddeling

Afhankelijk van de aard van uw klacht, wordt deze in behandeling genomen door een leidinggevende van Ambulancezorg Gelderland-Zuid, de medisch manager van Ambulancezorg Gelderland-Zuid of een combinatie van beide personen. Ons doel is om samen met u een oplossing te zoeken en de klacht naar tevredenheid af te handelen.

De Geschillencommissie

Biedt de interne bemiddeling geen oplossing of bent u na de interne bemiddeling niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke geschillencommissie. De klachtencoördinator kan u helpen bij het indienen van uw klacht bij de landelijke geschillencommissie. 

Informatie over de ambulancezorg: Algemene leveringsvoorwaarden ambulancezorg

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kunt u terugvinden hoe wij omgaan met uw gegevens.

Contact

Voor algemene informatie over de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid kunt u terecht bij:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
telefoonnummer: 088 – 457 5050
e-mailadres: secretariaatambulancezorggz@vrgz.nl
website: www.vrgz.nl

Afbeelding van de star of life

Deel deze informatie via: