Klachten

Heeft u een klacht of bent u ontevreden?
Ambulancezorg Gelderland-Zuid vindt een goede zorgverlening erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat de hulpverlening niet geheel verloopt zoals u verwacht. U kunt dit aan ons kenbaar maken. Op deze manier blijven wij werken aan kwaliteitsverbetering van de zorgverlening.

Waarover kan uw klacht gaan?
U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over bijvoorbeeld de medische behandeling, de bejegening, de informatieverstrekking of het rijgedrag.

Bij wie kunt u uw klacht kwijt?
Als u ontevreden bent dan kunt u dit bespreken met de betrokken medewerker. Hij of zij kan uw ongenoegen met u bespreken en u voorzien van extra informatie. U kunt hierbij denken aan informatie over de klachtenregeling.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht schriftelijk (via brief of email) indienen bij Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Een brief met opmerkingen over wat er is gebeurd en hoe u dit heeft ervaren, aangevuld met uw naam, adres en telefoonnummer. Wij kunnen ons  voorstellen dat het moeilijk kan zijn om uw klacht schriftelijk te verwoorden. Daarom kunt u ook eerst telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw klacht.

Wie behandelt uw klacht?
Uw schriftelijke klacht wordt in eerste instantie in ontvangst genomen door de klachtenfunctionaris van Ambulancezorg Gelderland-Zuid. De klachtenfunctionaris heeft een belangrijke, voorlichtende, adviserende, ondersteunende en bemiddelende taak bij het in ontvangst nemen en afhandelen van klachten. De klachtenfunctionaris is daarbij onpartijdig, maar richt zich wel zo goed mogelijk op de wensen van de klager en tracht te komen tot een bevredigende oplossing voor de klacht. Daartoe hanteert hij een informele en oplossingsgerichte wijze van klachtafhandeling.

Interne bemiddeling
Afhankelijk van de aard van uw klacht, wordt deze in behandeling genomen door een leidinggevende van Ambulancezorg Gelderland-Zuid, de medisch manager van Ambulancezorg Gelderland-Zuid of een combinatie van beide personen. Ons doel is om samen met u een oplossing te zoeken en de klacht naar tevredenheid af te handelen.

De Geschillencommissie
Biedt de interne bemiddeling geen oplossing of bent u na de interne bemiddeling niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het indienen van uw klacht bij de landelijke geschillencommissie. Informatie over de klachtenregeling en de geschillencommissie kunt u vinden op de website: www.vrgz.nl

Informatie over de ambulancezorg: Algemene leveringsvoorwaarden ambulancezorg

Privacyverklaring
In onze privacyverklaring kunt u terugvinden hoe wij omgaan met uw gegevens.

Contact
Voor algemene informatie over de sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid kunt u terecht bij:

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Sector Ambulancezorg Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
t: 088 – 457 5050
email: secretariaatambulancezorggz@vrgz.nl
i: www.vrgz.nl

 

 

Afbeelding van de star of life

Deel deze informatie via: