Cliëntenraad

De Ambulancezorg Gelderland Zuid heeft een eigen cliëntenraad. Dit cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van u als cliënt die gebruik maakt van het ambulancevervoer. Wij adviseren de directie en management, gevraagd en ongevraagd, over (algemene) onderwerpen die u als cliënt aangaan. Het cliëntenraad werkt op deze wijze mee aan de kwaliteit van uw ambulancezorg.

Samenstelling  en inhoud vergaderingen
Het cliëntenraad Gelderland Zuid, bestaat uit de volgende vijf deelnemers; Tanja Broeder (West Maas en Waal) Herma van Dijkhuizen (Neder-Betuwe), Anja Hulsbergen (Neder-Betuwe), Frederik Bennis (Tiel) en Paul Buijs (Nijmegen). Wij komen 3x per jaar bijeen met de directeur en de medisch manager. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die u als cliënt aangaan. Hierbij kunt u denken aan o.a.:

  • Patiëntveiligheid
  • Cliënttevredenheidsonderzoeken
  • Aanrijtijden van de ambulancezorg

Neemt u gerust contact met ons op!
Wij horen graag uw ervaringen met de ambulancezorg. Wij willen de kwaliteit van de ambulancezorg verbeteren of behouden met uw opmerkingen, ervaringen en adviezen.  Daarvoor kunt ons bereiken via cliëntenraad@vrgz.nl . Ook kunt u via het algemene nummer van de ambulancedienst (088 - 457 50 50) melden dat u contact met ons zoekt. Wij nemen daarna z.s.m. contact met u op.

Niet voor individuele klachten
Wij behartigen specifiek de belangen van u als cliënt en niet de klachten.  Voor individuele klachten over de zorg die u heeft ontvangen kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure van de Ambulancezorg Gelderland Zuid. U kunt uw individuele klacht ook mailen naar secretariaatrav@vrgz.nl of bellen via het algemene nummer 088 - 457 50 50.

 

Clientenberaad_resized_1.jpg

Deel deze informatie via: