Risicobeheersing

Het doel van de afdeling Risicobeheersing is het voorkomen van brand en het beperken en vertragen van effecten van brand. De afdeling brengt  fysieke risico's in de regio Gelderland-Zuid in beeld. Zij brengen burgers, gemeenten, instellingen en bedrijven op de hoogte van de risico's die zij lopen en geven hen adviezen over brandveiligheid en brandveilig leven.

Brandveilig leven
Burgers, bedrijven en instellingen kunnen zelf ook veel doen om brand of brandgevaar te voorkomen; zij hebben een ‘eigen verantwoordelijkheid'. De afdeling Risicobeheersing wil dat mensen zelf maatregelen nemen om brand te voorkomen of om de schade te beperken als er toch brand uitbreekt.  Zij geeft daarom voorlichting en advies over risico's en over maatregelen die je kunt nemen (handige tips).

Industriële veiligheid
Bij bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen voert de brandweer inspecties  uit in samenwerking met gemeente, regionale uitvoeringsdiensten, provincie, arbeidsinspectie en waterschap. Tijdens een inspectie wordt bijvoorbeeld gekeken op welke wijze de opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld: wat is de aard van de stof, welke hoeveelheid is er opgeslagen en in welke verpakking? Bij een inspectie behoort ook het beoordelen van de veiligheidsrapporten van de bedrijven. In een veiligheidsrapport staat onder meer beschreven welke maatregelen zijn getroffen om effecten te voorkomen of te beheersen. 

Externe veiligheid
De afdeling Risicobeheersing adviseert over externe veiligheid; dit betreft de kans dat personen in de omgeving van een activiteit waarbij met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer kunnen worden van een ongeval met die stoffen. Denk hierbij aan de veiligheid van mensen die in de omgeving wonen van bijvoorbeeld een LPG-station, een chemische fabriek, een spoorlijn waar gevaarlijke stoffen over worden vervoerd of een vliegveld. De afdeling Risicobeheersing brengt in beeld welke incidenten kunnen plaatsvinden, wat de effecten zijn en welke maatregelen de effecten verkleinen.
Ook verstrekt de afdeling Risicobeheersing advies over vuurwerkopslag en evenementen waarbij vuurwerk wordt gebruikt.

Afbeelding uit een folder van brandveilig leven

Deel deze informatie via: