Incidentbestrijding

De afdeling Incidentbestrijding houdt zich bezig met de volgende taken:

Opleiden
In de regio Gelderland-Zuid worden de opleidingen voor de manschappen en de bevelvoerders, de brandweermensen op het voertuig, verzorgd door de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Oefenen en bijscholen
Na het volgen van een brandweeropleiding heeft iedere medewerker een basisniveau van kennis, beroepshouding en vaardigheden bereikt. Frequent oefenen en bijscholen zijn noodzakelijk om het benodigde niveau en de competenties op peil te houden. De afdeling Incidentbestrijding organiseert verschillende oefeningen en bijscholingen voor alle functies die binnen de brandweer bestaan. De oefeningen variëren van het blussen van branden tot aan het oefenen van incidenten met gevaarlijke stoffen. 

Planvorming
De afdeling Incidentbestrijding houdt zich bezig met het schrijven van procedures voor het optreden van de brandweer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de procedure voor het optreden bij bosbranden, een vuurwerkbrand of een brand in complexe gebouwen.

Materieel
De afdeling Incidentbestrijding ondersteunt bij het inkopen van brandweermaterieel, zoals brandweervoertuigen. De afdeling levert ook een bijdrage aan het onderhoud en beheer van het materieel. 

Foto van de brandweer aan het werk tijdens een brand

Deel deze informatie via: