Uitval water

Water uit de kraan, de verwarming die brandt, het licht dat aangaat wanneer jij dat wilt, een goede internetverbinding; we vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Nutsvoorzieningen horen bij het dagelijks leven, thuis en op het werk. Maar we zijn er ook van afhankelijk. De kleinste storing vinden we al vervelend. Laat staan wanneer een of meer voorzieningen langer uitvallen. Dat kan voor flinke overlast en soms zelfs voor forse problemen zorgen. Bij mensen thuis, in ziekenhuizen of zorginstellingen, bij bedrijven, in het verkeer. De overheid en de nutsbedrijven zijn zo goed mogelijk voorbereid en hebben noodplannen klaarliggen. Maar het is ook belangrijk om te weten wat u zelf kunt doen om voorbereid te zijn.

Uitval water
Schoon water is een eerste levensbehoefte en aan de kwaliteit van ons drinkwater stellen we hoge eisen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom drinkwater tijdelijk niet beschikbaar is. Er is bijvoorbeeld een leidingbreuk. Of er zijn werkzaamheden, waardoor de toevoer van drinkwater tijdelijk is afgesloten. Er kan ook een verontreiniging in het water zijn geconstateerd.

Informatie
Bij kortstondige storingen kunt u het beste de website van uw nutsbedrijf (Vitens) raadplegen en de website https://waterstoring.nl/ in de gaten houden. Bij ernstige verstoringen doen we er gezamenlijk alles aan om u zo snel en goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt via NL-Alert, via X, via media en in extreme gevallen via de calamiteitenzender Omroep Gelderland. 

1. Wat kan ik doen om voorbereid te zijn?
Zorg voor een noodpakket: voldoende water voor drie dagen (reken op vier liter per persoon per dag) en een aantal lege, schone flessen of een jerrycan.
Wanneer het drinkwaterbedrijf werkzaamheden aankondigt, kun je van tevoren je bad of extra flessen met drinkwater vullen.
Woont u in een hoogbouwwoning? Houd er dan rekening mee dat het water omhoog wordt gepompt met een hydrofoor. In het geval van onderhoud aan een hydrofoor, kan de druk van het water heel even wegvallen; dit is geen echte storing. De beheerder van de hoogbouw informeert hierover de bewoners. Een hydrofoor kan ook uitvallen, als er tijdelijk geen water of waterdruk is. Zorg dat je weet hoe je de beheerder van de hoogbouw kunt bereiken; die kan de hydrofoor weer aanzetten.
Heeft u familie, vrienden of buren die zich niet of minder goed kunnen redden? Kijk dan naar hen om en zorg dat ook zij zijn voorbereid. Heeft u zelf een beperking of bent u hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden of buren zodat zij u kunnen helpen om voorbereid te zijn.

2. Wat kan ik doen tijdens een drinkwaterstoring?
Bij kortstondige storingen kunt u het beste de website van uw nutsbedrijf (Vitens) raadplegen en de website https://waterstoring.nl/ in de gaten houden. Bij ernstige verstoringen kan de veiligheidsregio ook NL-Alert of andere crisiscommunicatiemiddelen inzetten. 

Het kan zijn dat er nog water uit de kraan komt. Dit is geen drinkwater maar noodwater, dat u kunt gebruiken om het toilet mee door te spoelen. Heeft een regenton in uw tuin of loopt er een sloot in de buurt van uw huis? Dan kunt u ook dat water gebruiken om uw toilet door te spoelen. 

Kijk of er mensen in uw omgeving zijn die hulp nodig hebben en vraag wat je voor hen kunt doen.

3. Bijzondere omstandigheden
Wanneer aan de waterleiding werkzaamheden worden uitgevoerd of er is sprake van verontreiniging, dan kan het waterbedrijf uit voorzorg een kookadvies geven. Dit houdt in dat water uit de kraan, voordat u het drinkt, eerst drie minuten gekookt moet worden. U kunt het water wel gewoon gebruiken om bijvoorbeeld te douchen. Wanneer het drinkwater uit de kraan weer geschikt is voor consumptie informeert het waterbedrijf u hierover. Is het gebied waarvoor deze bijzondere omstandigheid geldt, erg omvangrijk, dan kan het waterbedrijf bewoners ook informeren via de website of de media.
Het is mogelijk dat bij een langdurige storing drinkwater wordt verstrekt via speciale distributiepunten in uw gemeente. Het waterbedrijf verstrekt dan iedere consument (de wettelijk vereiste) drie liter drinkwater per dag.