Ordeverstoring

Wat u kunt doen:
Kijk voordat u een gebouw binnengaat of een evenemententerrein opkomt waar de nooduitgangen of vluchtroutes zijn.

Als er paniek ontstaat, of rellen losbarsten:

  • ga niet naar de plek van paniek of ordeverstoring toe;
  • houd veilige afstand; blijf zoveel mogelijk uit het gedrang;
  • volg de aanwijzingen op van de aanwezige hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).

Bij ontruiming of evacuatie:

  • loop altijd met de mensenstroom mee;
  • volg de aanwijzingen op van de aanwezige hulpdiensten;
  • blijf zo kalm en rustig mogelijk.