Gevaarlijke stoffen

In onze regio zijn bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn chloor, LPG of ammoniak. Deze stoffen zijn giftig, brandbaar of explosief. Gevaarlijke stoffen kunnen ook worden opgeslagen in tankstations of vervoerd worden over de (snel)weg, de Betuweroute en de Waal.

De regelgeving rondom gevaarlijke stoffen is erg streng. De kans op een ongeluk hiermee is erg klein. Toch kan het misgaan. Denk dan aan bijvoorbeeld:

 • Brand door een brandbare vloeistof, zoals benzine. 
 • Aanrijding op de weg, ongeval op het spoor of aanvaring op het water
 • Brandbare gaswolk, bijvoorbeeld LPG. 
 • Giftige gaswolk, bijvoorbeeld ammoniak. 
 • Explosie, mogelijk als gevolg van een brand.

Gevaarlijke stoffen herkennen

De kleur: bijvoorbeeld van een (rook)wolk. Rook is altijd schadelijk, maar (rook)wolken met een gele of bruine kleur bij een brand wijzen mogelijk op bijzondere giftige stoffen in de rook. Wolken met giftige stoffen die niet veroorzaakt worden door een brand, zijn vaak wit of kleurloos. 

De geur: giftige stoffen met een herkenbare geur zijn bijvoorbeeld ammoniak en methanol. Veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken.Hieraan kun je een giftige stof dus niet altijd herkennen.

Gevaarlijke stoffen en je gezondheid

Gevaarlijke of giftige stoffen kunnen slecht zijn voor je gezondheid. Het kan zorgen voor irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen. Ook kun je er misselijk van worden. Als je langere tijd een hogere concentratie van een gevaarlijke stof inademt zoals bijvoorbeeld rook van een brandende fietsaccu, dan kan dat zorgen voor blijvende schade aan de longen.

Wat doe ik bij een ongeval met gevaarlijke stoffen?

Als je buiten ben

 • Ga zo snel mogelijk naar binnen en volg daarna de maatregelen op voor als je binnen bent (zie hieronder)
 • Kun je niet naar binnen? Ga dan weg van het ongeval en loop of rijd haaks op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

Als je binnen bent

 • Blijf binnen en sluit ramen en deuren
 • Doof open vuur, rook niet.
 • Sluit alle ventilatieroosters en zet eventuele ventilatiesystemen uit, zoals de afzuigkap, ontluchtingsystemen en - kokers en (elektrische) muur - en toiletroosters.
 • Ga naar een kamer waar het niet tocht.
 • Als er geëvacueerd moet worden, dan hoor je dat via de Omroep Gelderland, de politie of de brandweer. Of je krijgt een NL-Alert op je telefoon.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de hulpverleners.

Als je in aanraking bent geweest met giftige stoffen

 • Trek zo snel mogelijk je kleren uit en bewaar ze in een goed gesloten zak.
 • Neem contact op met je huisarts of met 112, als het om een acute situatie gaat.
 • De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, bijvoorbeeld door onder de douche te gaan. Bezoek daarna wel altijd de huisarts.
 • Zorg ervoor dat niemand in jouw omgeving de gevaarlijke stof aanraakt of inademt.

Als er brand is of explosiegevaar dreigt

 • Ga zo snel mogelijk weg van de plek van het ongeval.
 • Ga als dat kan naar binnen en blijf binnen. Ga niet voor een raam staan.
 • Ga naar een ruimte, die zo ver mogelijk weg is van waar de explosie dreigt.
 • Sluit ramen, deuren en ventilatieroosters en doof open vuur.
 • Rook niet.
 • Als je niet naar binnen kunt en wegloopt of wegrijdt, doe dit dan haaks op de wind.
 • Volg altijd de instructies van de hulpdiensten op.

Gevaarlijke stoffen in en om huis

Sommige stoffen in huis zijn ook gevaarlijk. Denk aan schoonmaakmiddelen, chloorbleekloog, caustische soda, afwastabletten, azijnzuur of medicatie. Er kan gif of bijtende stof inzitten. Je kunt er ziek van worden. Deze stoffen zijn gevaarlijk voor jou, maar zeker ook voor kinderen. Kleine kinderen zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit. Ze hebben geen benul van gevaar en stoppen alles in hun mond. En omdat ze klein zijn, is een kleine hoeveelheid van de stof soms al schadelijk voor ze. Bij meer dan de helft van alle opnames in een ziekenhuis door vergiftiging, zijn kinderen van 1 en 2 jaar het slachtoffer. Verreweg de meeste ongevallen bij jonge kinderen gebeuren in en om het huis waar ze wonen.

undefined