Brand en asbest

Brand, daar denkt u liever niet aan. Toch kan er ook in uw omgeving plotseling brand ontstaan. Bij een brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Asbest is zo'n gevaarlijke stof. De brandweer kan niet altijd direct vaststellen of er sprake is van een asbestbrand. Wel is in veel oude(re) gebouwen asbest verwerkt. Weet daarom wat u moet doen bij een (asbest)brand.

Wat doet de brandweer?
De brandweer gaat bij vermoedens van asbest al tijdens de brand na of er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen en zet het gebied af. Vervolgens wordt er een asbestinventarisatiebedrijf ingeschakeld, dat nader onderzoek doet en een risico-analyse maakt. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Als het in een woon- of werkgebied is, beoordeelt de GDD gezondheidsrisico's en geeft adviezen. Omwonenden in het gebied waar deeltjes van de brand zijn neergedaald worden persoonlijk geïnformeerd.

Wat is het risico van asbest?
Een risico voor uw gezondheid kan alleen optreden wanneer u losse asbestvezels inademt. In de buitenlucht zijn altijd al asbestvezels aanwezig in lage concentraties. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, of buikvlieskanker veroorzaken. Lang niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op deze ziekte wordt groter bij het langdurig inademen van hoge concentraties asbest. Wilt u meer weten over asbest en gezondheid of het risico van rook en roet? Zie de website van de GGD.

Wat kan ik doen bij een asbestbrand?
Tijdens de brand

  • Blijf uit de rook. Rook is altijd ongezond.
  • Verlaat de directe omgeving. Ga niet kijken bij een brand. Ga in ieder geval op voldoende afstand aan de kant staan waar de rook van u afwaait (bovenwinds).
  • Waarschuw mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven.
  • Komt de rook bij uw huis? Ga naar binnen, sluit ramen, deuren en roosters en schakel (indien mogelijk) het ventilatiesysteem uit.

Na de brand

  • U kunt ramen en deuren weer openen en het ventilatiesysteem weer aanzetten.
  • Doe buiten uw schoenen aan en uit, of spoel ze af voordat u naar binnen gaat.
  • Maak gebruik van de schoongemaakte routes en probeer niet door de brandresten te rijden of te lopen om verbrokkeling te voorkomen.
  • Ga niet zelf de omgeving van uw huis schoonmaken, tenzij het in- en uitgaan van uw huis ernstig wordt belemmerd. In dat geval kunt u met een zachte bezem de stukjes voorzichtig opzij schuiven. U kunt de bezem hierna buiten met water afspoelen boven een regenwaterput. 
  • Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door een plant maar blijven aan de buitenkant zitten. Spoel daarom de groenten uit uw tuin voor gebruik extra goed schoon met water. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten in verband met andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten. 
  • Volg verder specifieke adviezen op die na een asbestbrand door gemeente of hulpdiensten worden gegeven.