Zorgcontinuïteit

Zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaars zijn wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen. Organisaties ontwikkelen daarom Zorgcontinuïteitsplannen waarin maatregelen staan beschreven om ook bij calamiteiten de continuïteit van zorg te waarborgen. De sector GHOR ondersteunt en faciliteert organisaties hierbij. 

Klik hier voor meer informatie over zorgcontinuïteit.

Deel deze informatie via: