Oekraïne

Op deze pagina vind je informatie over de verschillende thema's die spelen rond de Russische inval in Oekraïne.

Opvang vluchtelingen
Sinds de start van het conflict zijn door onze veertien gemeenten in Gelderland-Zuid verschillende locaties beschikbaar gesteld voor crisisnoodopvang en noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Veiligheidsregio heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol gespeeld in opdracht van de Rijksoverheid en ons algemeen bestuur. Met ingang van 1 juni 2023 zijn onze werkzaamheden bijna geheel afgerond en overgedragen aan gemeenten die hiervoor bestuurlijk en ambtelijk samenwerken binnen de subregio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Veiligheidsthema's
We houden er rekening mee dat het conflict in Oekraïne op verschillende manieren de nationale veiligheid van Nederland en dus ook onze regio kan raken. Samen met onze nationale, regionale en lokale partners blijven we de situatie monitoren. De thema’s die we hierbij beschouwen en waarvoor we onze planvorming klaar hebben liggen zijn onder andere energie-uitval (gas/elektra) en digitale verstoring/cyber-security, uitval telecom en ICT. 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid (link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine) vind je heel veel informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en alles wat hiermee te maken heeft.