Meer informatie

Er is op verschillende plekken meer informatie te vinden. Voornamelijk op landelijke websites, maar ook op de websites van de verschillende gemeenten. In de lijst hiernaast vind je de specifieke webpagina's van onze 14 gemeenten. Hieronder een aantal landelijke initiatieven of informatiepunten:

RefugeeHelp
Meer en overige informatie vind je op www.refugeehelp.com. Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Hier staan de wensen en behoeften van vluchtelingen voorop, komen vraag en aanbod samen en kan iedereen die zich wil inzetten voor vluchtelingen inspiratie opdoen en bijdragen.

Vluchtelingenwerk & Takecarebnb
Vluchtelingenwerk Nederland, coördineert samen met het Rode Kruis en het Leger des Heils, het particuliere aanbod aan opvang en zorgen voor matching tussen vluchtelingen en opvangplekken bij mensen thuis. Via deze site word je doorverwezen naar Takecarebnb.

Verder adviseren we dat wanneer je mensen hebt opgevangen, hen te vragen zich in de betreffende gemeente te laten registreren, zodat ze bij de gemeente in beeld zijn.

Meer informatie van de Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vind je heel veel informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en alles wat hiermee te maken heeft. Denk hierbij aan ondersteuningsmogelijkheden in Nederland, wat je zelf kunt doen om te helpen en informatie voor overheden.