Bewonersonderzoek verminderd zelfredzamen gestart

Nederland vergrijst in rap tempo. Er zijn in Nederland steeds meer ouderen van 65 jaar en ouder. Daarnaast bereiken senioren gemiddeld genomen ook een steeds hogere leeftijd.

Deze ‘dubbele vergrijzing’ in combinatie met het feit dat senioren worden gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, heeft ingrijpende consequenties voor de maatschappij. Ook op het gebied van brandveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat senioren vaker betrokken zijn bij brand in de woonomgeving dan 65-minners èn blijken zij daarbij een zeer kwetsbare groep te zijn. Zo was tussen 2008 en 2012 47% van de fatale slachtoffers van brand 60 jaar en ouder.

Brand en verminderd zelfredzamen jaarthema 2017
Mede op basis van deze ontwikkelingen, heeft de Veiligheidsregio het thema ‘Brand en verminderd zelfredzamen’ benoemd tot jaarthema 2017. Zo is er dit jaar extra geoefend op dit thema, plaatste het rookmelderteam 30 rookmelders in een seniorencomplex in Winssen en is in nauwe samenwerking met de ZZG Zorggroep, de Handelingskaart ontwikkeld. Hierop staat een aantal adviezen en tips uitgelegd, waarmee zowel de wijkverpleegkundige als de cliënt zelf praktisch toepasbare informatie krijgt over brandveiligheid.

Zoveel mogelijk in gesprek
In de laatste maanden van het jaar gaan we specifiek in gesprek  met ouderen, die mogelijk verminderd zelfredzaam zijn. Onze ambitie is om een zo groot mogelijk aantal woongebouwen verspreid over de hele regio te bezoeken en zoveel mogelijk bewoners te spreken. Dinsdag trapten we af in Druten.

We hebben circa 20 personen gesproken over hoe ze zich voorbereiden op een brand, of ze rookmelders hebben, of ze hebben nagedacht over de beste vluchtweg en hoe wij als hen het beste kunnen informeren en alarmeren. Het volgende bezoek staat gepland in Zaltbommel. De totale opbrengst wordt vertaald naar concrete verbeterpunten voor de Veiligheidsregio.

Speciale brandweerpagina
Op de website van de brandweer is en speciale pagina ingericht met meer informatie over brandveiligheid en ouderen met daarbij ook verschillen handelingsperspectieven.

bw senioren.png

 

Deel deze informatie via:

Nieuws