Voornemen opstalrecht Ambulancepost Tiel

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft het voornemen om overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in het BW een recht van opstal te vestigen op (een deel van) een perceel grond ten behoeve van Vitens N.V. (Vitens) te Zwolle.

 De vestiging van het recht van opstal vindt plaats voor de realisatie van een kleine uitbreiding van de hoofdleiding (water), aldaar gelegen op locatie. Het betreft de locatie Tiel, ter hoogte van Perenboogerd 2, perceel kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie L, nummer 275.

 Voor de motivering en mogelijkheid tot reactie wordt u verwezen naar dit document.

Deel deze informatie via:

Nieuws