Vergaderdata Algemeen Bestuur online

Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de burgemeesters van de 16 gemeenten in Gelderland-Zuid: het Algemeen Bestuur. Voorzitter van de veiligheidsregio is Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Het Algemeen Bestuur vergadert in 2018 6 keer. De agenda en de stukken worden enkele dagen voorafgaand aan deze vergadering gepubliceerd op deze website. Inmiddels is de vergaderplanning voor dit jaar ook bekend. Een overzicht vindt u hier

Nieuws