Vergaderdata Algemeen Bestuur 2020

Gisteren was de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur in 2019. Via deze link komt u op de bestuurspagina en treft u de vergaderdata voor 2020. 

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vinden plaats op de Multipost van de Veiligheidsregio. Adres: Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG te Nijmegen. Het openbare deel van de vergadering is toegankelijk voor iedereen. Op de maandag voorafgaand aan de vergadering is de agenda en de exacte tijd van het openbare deel te vinden op www.vrgz.nl/organisatie/bestuur/.

AB.jpg

Nieuws