Systeemtest 'Nemesis' van start gegaan

Op 21 juni is door de oefenleiding om 8:15 uur het startsein gegeven voor de systeemtest ‘Nemesis’. De systeemtest staat in het teken van maatschappelijke onrust. Het fictieve incident zal leiden tot het in actie komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP3 (gemeentelijke ramp).

Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informatiemanagement. De inspectie van Justitie en Veiligheid kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s).

Wie doen mee aan de systeemtest Nemesis?
Naast de hulpverleningsdiensten doet ook de gemeente Tiel mee aan de systeemtest. Tijdens de systeemtest wordt verwacht dat alle partijen doen, wat ze bij een reëel incident ook altijd doen.

Wat merk ik als inwoner van de gemeente Tiel van de systeemtest?
In principe merken inwoners en bezoekers van de incidentgemeente weinig van de systeemtest. Het incident wordt gesimuleerd door middel van foto’s en situatietekeningen. Wel kunnen er enkele vervoersbewegingen van hulpverleningsdiensten worden waargenomen in de gemeente waar het Commando Plaats Incident (CoPI) is ingericht.

Lees meer over systeemtesten

Deel deze informatie via:

Nieuws