Staat van de rampenbestrijding

Op woensdag 7 december heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie het rapport de ‘Staat van de rampenbestrijding 2016’ uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de mate waarin de veiligheidsregio’s en gemeenten voorbereid zijn op rampen en crises. In de Staat van de rampenbestrijding 2016 stelt de Inspectie dat de veiligheidsregio’s steeds beter zijn voorbereid op rampen en crisis en dat de samenwerking met de (vitale) partners en gemeenten is versterkt. Daadwerkelijk optreden, bij een echte calamiteit, stelt hoge eisen aan de uitvoering. Daar vraagt de Inspectie op een aantal punten nog om verbetering. Veiligheidsregio’s moeten blijven investeren in samenwerking, oefenen en kwaliteitszorg.

Naast het totaalbeeld is er ook van iedere Veiligheidsregio een afzonderlijk beeld beschikbaar. De ‘staat’ van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is in lijn met het landelijk beeld. Ook de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de planvorming op orde en op het gebied van samenwerking met gemeenten, netwerkpartners en ander veiligheidsregio’s geldt hetzelfde. De internationale samenwerking beperkt zich hoofdzakelijk tot operationele samenwerking met Duitsland tijdens oefeningen en incidenten. De Inspectie oordeelt  dat de internationale samenwerking voor verbetering vatbaar is. Deze verbetering moet volgens de Inspectie vooral tot uiting komen door de samenwerkingsafspraken vast te leggen in convenanten.

Gelet op de operationele prestaties  is de basis van de prestaties van de veiligheisregio Gelderland-Zuid voor het overgrote deel op orde. Voor verbetering vatbaar is het informatiemanagementproces. Op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsverbetering scoort de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid beter dan het landelijk beeld. De Inspectie is vooral tevreden over het lerend vermogen van de veiligheidsregio.

Downloads:
- Staat van de rampenbestrijding 2016
- Regiobeeld Gelderland-Zuid

Deel deze informatie via:

Nieuws