Realistische oefening in Nijmegen

Oefenen doen we het hele jaar door. Vakspecifiek, maar ook multidisciplinair. De sector Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zorgt er samen met collega's uit de verschillende disciplines voor dat er geoefend kan worden. 

Voor het CoPI, Commando Plaats Incident, vonden afgelopen week twee oefendagen plaats: 8 oefeningen op straat, in Nijmegen deze keer. Tijdens deze oefeningen bootsen we zoveel mogelijk een daadwerkelijk incident na om het zo realistisch mogelijk te maken.

Deze keer ging het om een scenario waarbij een tankwagen gevuld met LPG na een ongeval met een personenwagen een gevel van een bedrijfspand ramde. Vervolgens ontstond er verderop in dat pand een brand met alle serieuze risico's van dien. Dit scenario sloot aan bij het huidige jaarthema: gevaarlijke stoffen. Daarnaast kreeg het scenario een link met het jaarthema van 2 jaar geleden omdat tegenover de incidentlocatie een grote zorgvestiging van Pluryn zat.

2d32acea-1e65-463d-bc3a-dc29c96322cc.jpg

Alle oefeningen worden geëvalueerd op teamcompetenties en op het proces en de organisatie van de oefening. De (multi)waarnemers evalueren op basis van een waarneemformulier de oefening en koppelen alles wat ze zien terug naar het team. Zo wordt er iedere keer weer aan de vakbekwaamheid van de crisisorganisatie gewerkt.

 

Nieuws