Openbare bekendmaking: Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 26 november 2020 een geactualiseerd Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid inclusief de bijbehorende hoofdstukken 1-12 vastgesteld. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van 5 september 2019 is daarbij ingetrokken.

Ter inzage
De betreffende (sub)mandaatbesluiten zijn ter inzage beschikbaar via deze link. Ook liggen deze besluiten gedurende vier weken (van woensdag 5 januari t/m 1 februari) ter inzage bij de VRGZ, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat 11 te (6525 AG) Nijmegen. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via nummer 06 – 83 22 01 72.

Deel deze informatie via:

Nieuws