Openbare bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 26 november 2020 een geactualiseerd Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid inclusief de bijbehorende hoofdstukken 1-12 vastgesteld. Het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van 5 september 2019 is daarbij ingetrokken.

Ter inzage
De betreffende (sub)mandaatbesluiten zijn ter inzage hieronder te downloaden. Ook liggen deze besluiten gedurende vier weken (van woensdag 5 januari t/m 1 februari) ter inzage bij de VRGZ, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat 11 te (6525 AG) Nijmegen. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via nummer 06 – 83 22 01 72.

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (PDF)
Hoofdstuk 1 Wet veiligheidsregio's (PDF)
Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (PDF)
Hoofdstuk 3 Besluit veiligheidsregio’s (PDF)
Hoofdstuk 4 Besluit informatie inzake rampen en crises (PDF)
Hoofdstuk 5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (PDF)
Hoofdstuk 6 Besluit externe veiligheid buisleidingen (PDF)
Hoofdstuk 7 Besluit omgevingsrecht (PDF)
Hoofdstuk 8 Vuurwerkbesluit (PDF)
Hoofdstuk 9 Besluit risico’s zware ongevallen (PDF)
Hoofdstuk 10 Regeling optische en geluidsignalen (PDF)
Hoofdstuk 11 Diverse bevoegdheden (PDF)
Hoofdstuk 12 Wet publieke gezondheid (PDF)

 

Deel deze informatie via:

Openbare bekendmaking