Nauwe samenwerking voor een veilig spoor

Vervoer per spoor speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is van vitaal belang dat reizigers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij en hun goederen veilig en op tijd op de plaats van bestemming aankomen. In geval van een incident, werken hulpverleningsdiensten als de brandweer, politie en  ambulance samen met ProRail om de spoorwegverbinding weer veilig en snel te herstellen.

Overeenkomst
Omdat meerdere partijen bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn betrokken, is de afgelopen jaren door de veiligheidsregio’s (waaronder de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio), Nationale Politie, ProRail en het Instituut Fysieke Veiligheid succesvol gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag 24 januari tijdens de vergadering van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Groot belang
‘Effectieve voorbereiding en afhandeling van incidenten, risicobeheersing en crisisbeheersing op onze spoorweginfrastructuur is van groot belang’, zegt portefeuillehouder Anton Slofstra namens de veiligheidsregio’s. ‘Dit netwerk functioneert al intensief. We hebben veel ervaring opgedaan bij de HSL en de Betuweroute en er liggen concrete gezamenlijke producten, zoals het Spoorrisicoprofiel en een landelijke informatiekaart. Daarnaast wordt er stevig geoefend en hebben we de les- en leerstof voor hulpverleners naar een hoger niveau gebracht. Met deze ondertekening laten we zien dat we het met elkaar nog beter willen doen. En dat kan alleen als we intensief blijven samenwerken. Het is belangrijk dat we de veiligheidsafspraken levend houden.’

Vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft directeur Johan van Kastel de overeenkomst getekend.

Nieuws