Marijke van Veen heeft haar functie overgedragen

Begin juni heeft Marijke van Veen besloten haar functie van algemeen directeur van de VRGZ met ingang van 1 september 2017 neer te leggen. De samenvoeging van de gemeentelijke brandweerkorpsen tot één regionale brandweer onder de vleugels van de Veiligheidsregio is voltooid, waarmee de nieuwe organisatie ook staat. Marijke van Veen en het bestuur van de VRGZ zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de uitdagingen die er nu liggen vragen om een ander profiel algemeen directeur die met de overige leden van het directieteam de bijbehorende ontwikkelopgaven de benodigde dynamiek en richting kan geven.

Marijke van Veen heeft zich de afgelopen negen jaar geprofileerd als een krachtig directeur en als een bouwer. Onder haar leiding als algemeen directeur (voorheen tevens regionaal commandant) is er veel gebeurd. De regionalisering van de brandweerkorpsen van Gelderland Zuid is niet alleen een feit, maar ondanks de gerealiseerde bezuinigingen is de kwaliteit van dienstverlening op orde en staat er in de kern een gezonde organisatie. Daarnaast heeft zij de veiligheidsregio ook extern op de kaart weten te zetten.

Het bestuur heeft dan ook veel waardering en respect voor de manier waarop Marijke van Veen deze taken met veel inzet en daadkracht heeft uitgevoerd en wenst haar in de toekomst veel succes in haar nieuwe uitdagingen.

Marijke van Veen heeft de afgelopen periode haar taken overdragen aan Roel Wever, die als interim het bestuur zal gaan ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuw functieprofiel voor de algemeen directeur in relatie tot de ontwikkelopgaven.

Deel deze informatie via:

Nieuws