Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen vastgesteld

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft vandaag het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen vastgesteld. 

Op grond van de artikelen 6.1.1, eerste lid en 61.4. eerste lid van het Besluit veiligheidsregio’s en afdeling  3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft het generiek rampbestrijdingsplan zes weken ter inzage gelegen bij de VRGZ en bij de gemeenten waar de BRZO-inrichtingen zijn gevestigd.

Download en lees het generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen (pdf).

Nieuws