Directie Veiligheidsregio bekend

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Dennis van Zanten en Johan van Kastel benoemd tot directieleden van de veiligheidsregio. Regionaal Brandweercommandant Dennis van Zanten wordt als Directeur Ambulance- en Brandweerzorg verantwoordelijk voor de operatiën. Johan van Kastel start per 1 januari als directeur Crisisbeheersing en wordt ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. In de loop van 2019 draagt de huidige directeur Ambulancezorg, Mac Honigh, zijn taken geleidelijk over aan Dennis van Zanten en gaat daarna met pensioen.

Naast de benoeming van beide directieleden, nam het Algemeen Bestuur afscheid van interim-directeur Roel Wever. Een van zijn opdrachten was het adviseren over de nieuwe organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor het wervings- en selectieproces van de nieuwe directiefuncties. Deze opdrachten zijn inmiddels afgerond, waardoor vanaf 1 januari de veiligheidsregio aangestuurd wordt door een drie- in plaats van vierkoppige directie.

hark vrgz 8-11-18.png

Het nieuwe directieteam zal ook een vervolg geven aan de verdere organisatieontwikkeling zoals beschreven in de notitie ‘In verbinding voor een veilige regio’ (download). Met dit koersdocument stemde het Algemeen Bestuur al eerder dit jaar in.

 

 

 

 

 

 

Nieuws