Vergaderstukken 28-06-18

Op donderdag 28 juni 2018 vindt van 10.00-11.40 uur uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Locatie: Multipost Gelderland-Zuid, Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG in Nijmegen, vergaderruimte 1.55 eerste verdieping.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening

TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 19 april 2018

TER BESPREKING
3. Wijziging hoofdstructuur VRGZ - Voorstel - Bijlagen (1. In verbinding voor een veilige regio, 2. Kwartier Samenwerking brandweer en RAV, 3. Kwartier Samenvoeging GHOR en VB, 4. Kwartier Onderzoek uitbesteding ondersteunende diensten, 5. Kwartier Bedrijfsvoering)
4. Financiële bijdrage begroting 2018 - Voorblad
5. Rekening 2017 - Brief raden - Overzicht reacties gemeenten
6. Begroting 2019 - Brief raden - Overzicht reacties gemeenten
7. Marap jan-april 2018 - Voorblad

HAMERSTUKKEN
8. Financiële verordening - Voorblad
9. Evaluatierapport Onderzoeksraad aanvaring stuw Grave - Voorblad
10. Evaluatie stroomstoring - Voorblad - Voorstel
11. Mate van voorbereiding zorgketen op rampen en crises - Oplegnotitie
12. Generiek rampbestrijdingsplan - Voorblad - Voorstel
13. Grensoverschrijdende samenwerking brandweer - Voorblad
14. Samenwerkingsafspraken VRGZ, politie en OM - Oplegnotitie

TER INFORMATIE
15. Rapport Inspectie repressieve brandweerzorg - Voorblad - Memo Inspectie - Regiobeeld
16. Zorgcoördinatiecentrum - Oplegnotitie 
17. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: