Openbare bekendmaking

5-2-2024 - Bekendmaking vaststelling generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen VRGZ

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hierin worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de bijbehorende procedures beschreven.

Het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen bestaat uit een algemeen deel en een inrichtingsspecifieke informatiekaart per hogedrempel-Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast in deze inrichtingsspecifieke informatiekaarten.

Ter inzage

Voordat het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen. Het ontwerp-rampbestrijdingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de VRGZ (Professor Bellefroidstraat 11, Nijmegen) en op afspraak bij de gemeenten Nijmegen, Tiel en Zaltbommel. Daarnaast is het plan hier te vinden op.

Het generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur wordt publicatie van de inrichtingsspecifieke informatiekaarten achterwege gelaten.

Reacties

Schriftelijke reacties n.a.v. het rampbestrijdingsplan kunt u tot 20-03-2024 indienen bij het bestuur van de VRGZ ter attentie van de sector Crisisbeheersing, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer K. Lassauw via 088 457 50 00.

Definitief besluit

Op 04-07-2024 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

21-06-2023 - Bekendmaking voornemen tot sluiten verhuurovereenkomst kantoorruimte ten behoeve van de Politie

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) heeft het voornemen om overeenkomstig het bepaalde daaromtrent een verhuurovereenkomst te sluiten ten behoeve van de Politie.

De verhuurovereenkomst betreft een kantoor ten grootte van 26,5 m² ten behoeve van bureauwerkzaamheden. Het gaat over een kantoorruimte op de brandweerpost Geldermalsen, Rijksstraatweg 62, 4191 SG te Geldermalsen

Voor de motivering en de mogelijkheid om reactie te geven wordt u verwezen naar dit document.

Deel deze informatie via:

Openbare bekendmaking