Weet wat de risico's zijn met de risicokaart

Sinds 2006 heeft iedere inwoner toegang tot de website www.risicokaart.nl. Deze website is ontstaan op advies van de commissie Oosting die onderzoek deed naar de vuurwerkramp in Enschede. Toen wisten de meeste omwonenden niet dat er midden in hun woonwijk een grote vuurwerkopslag stond.

Inmiddels zijn vrijwel alle risicovolle situaties in beeld gebracht. Van overstromingsrisico’s tot natuurbranden. Maar ook de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze opslaan zoals  tankstations en chemiebedrijven.  

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in Nederland strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan iets misgaan waardoor er giftige stoffen vrijkomen zoals, chloor of ammoniak. Deze stoffen schaden de volksgezondheid en leiden mogelijke tot irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen en misselijkheid. Langdurig inademen van een hoge concentratie gevaarlijke stof kan blijvende schade aan de longen of zelfs overlijden veroorzaken.

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen, alarmeren de hulpdiensten je direct door deur aan deur te gaan en zo de directe omgeving van het incident  te ontruimen, het inzetten van NL-alert en/of het activeren van de sirene. Bij de eerste twee methodes ontvang je advies hoe te handelen. Bij het afgaan van de sirene verzoeken we je naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en het nieuws te volgen.

Natuurlijk kun je zelf ook enkele maatregelen treffen. De online risicokaart helpt je daarbij. Als je op de risico’s klikt, verschijnt een nieuw venster. Hier staat wat het risico betekent, wat er kan gebeuren en wat je zelf kunt doen wanneer zich een calamiteit voordoet.

Nieuws