VRGZ wordt partner van JINC

Als overheid en hulpverleningsorganisatie zijn wij er voor ál onze inwoners. Maar sommige inwoners hebben net een extra zetje nodig om deel te nemen aan de samenleving. Niet de kerntaak van de VRGZ, maar wel een verantwoordelijkheid van ons als overheidsorganisatie als wij hierin (laagdrempelig) van meerwaarde kunnen zijn. Daarom doen wij vanaf 2024 mee aan JINCJinc helpt jongeren op weg naar werk en zet zich in voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. 

Wat doet JINC? JINC biedt een aantal projecten aan: 

  • Bliksemstage: een bedrijfsbezoek voor leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en VMBO (klas 1 en 2). 
  • Sollicitatietraining: managers uit het werkveld leren VMBO’ers (14+) de kneepjes van het solliciteren. 
  • Carrière coach: managers uit het werkveld voeren individuele gesprekken (16+) ter ondersteuning van het zoeken naar een passende loopbaan. 
  • Baas van morgen: een vmbo-leerling loopt een dagje mee met een directeur. 

JINC over deze projecten: “We zien dat deze projecten bijdragen aan de persoonlijke veerkracht van jongeren. Hun leefwereld wordt vergroot, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren en persoonlijke vaardigheden worden versterkt. Eerder onderzoek heeft laten zien dat veerkracht belangrijk is voor succes op de arbeidsmarkt.” Alle leerlingen van deelnemende scholen kunnen meedoen. JINC richt zich daarbij vooral op scholen met veel kinderen uit wijken met een sociaal-economische achterstand. 

Deel deze informatie via:

Nieuws