Verhoogde maximumstraf voor hinderen hulpverleners vervroegd ingevoerd

Op 24 september 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel herwaardering actuele delictsvormen aanvaard waarin onder andere het hinderen van hulpverleners (zoals brandweer en ambulancepersoneel) als zelfstandig delict strafbaar wordt gesteld (meer informatie).

Normaliter wordt voor nieuwe regelgeving een ‘logische’ ingangsdatum van 1 januari of 1 juli gekozen. Vanwege de jaarwisseling zal bij deze wetswijziging worden gekozen voor 1 december 2019, zodat ook op oudejaarsdag het hinderen van hulpverleners al strafbaar is.

Uiteraard rekenen we op een normale rustige jaarwisseling.

Nieuws