Veilig zwemmen in natuurwater

In Nederland wordt op vele verschillende plaatsen gezwommen. Zwemmen in oppervlaktewater brengt altijd risico's met zich mee, maar deze risico's kunnen behoorlijk verschillen per locatie. Zwemmen in rivieren en kanalen is bijvoorbeeld zeer gevaarlijk vanwege de scheepvaart en als gevolg van de stroming van het water. En zwemmen in de vaargeul is sowieso verboden.

Daarnaast zijn er ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen vooral voor als de temperatuur stijgt. Hierbij kunt u denken aan algenbloei die gezondheidsklachten kan veroorzaken.

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minimaal 1 keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben 1 keer per 2 weken. 

zwemwater.png

Op de website www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie over de hygiëne en veiligheid van officiële buitenzwemplekken. Deze site is de gezamenlijke website van Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen.

Deel deze informatie via:

Nieuws