Unieke samenwerking tussen de acute verpleegkundige nachtzorg Gelders Rivierenland, de Bommelerwaard en de Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Ambulancezorg Gelderland-Zuid kan een beroep doen op het acute verpleegkundige nachtzorgteam dat actief is in het Gelders Rivierenland en de Bommelerwaard. Ze zijn de samenwerking aangegaan met Santé Partners. Samen bieden zij regionaal de acute verpleegkundige nachtzorg voor al hun thuiswonende cliënten. Eerder werd ook al de samenwerking met de huisartsenpost opgezet.

Het acute verpleegkundige nachtzorgteam kan ’s nachts door de meldkamer Ambulancezorg worden ingezet bij een acute, incidentele zorgvraag die absoluut niet kan wachten tot de volgende dag. De meldkamer maakt vervolgens de afweging of een bezoek van een ambulance noodzakelijk is, of dat het acute verpleegkundige nachtzorgteam de zorgvraag kan oppakken. Denk daarbij aan hulp na valincidenten of katheterproblemen. 

Bij een ernstig incident in de nacht kan en moet door inwoners van de regio gewoon nog 112 worden gebeld.

Met deze werkwijze wordt de beschikbaarheid van zorg vergroot in de nacht, door zowel de inzet van het ambulanceteam als het acute verpleegkundig nachtzorgteam. De samenwerking zorgt ervoor dat de juiste zorgverlener wordt ingeschakeld. 

Deel deze informatie via:

Nieuws