Uitbreiding noodopvang vluchtelingen in hele regio Gelderland-Zuid

Nadat op 10 maart de eerste 1.000 opvangplekken gereed waren als crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, is dit aantal inmiddels opgehoogd tot bijna 1300 plekken. De komende weken zal dit aantal nog toenemen met zo’n 1650 opvangplekken. Deze opvanglocaties zijn over de hele regio Gelderland-Zuid verdeeld.

Crisisnoodopvang en noodopvang voor langere tijd
De bijna 1300 opvangplekken die we in de regio beschikbaar hebben, worden inmiddels door in totaal zo’n 440 vluchtelingen gebruikt. Het gaat hierbij om zowel kortdurende opvang (crisisnoodopvang) als langdurige noodopvang. De locaties die in gebruik zijn, bevinden zich in Nijmegen, Beuningen, Aalst, Groesbeek en Leuth. Het aantal crisisnoodopvangplekken wordt voorlopig niet uitgebreid. De focus ligt op het uitbreiden van noodopvang, waar vluchtelingen minimaal enkele maanden kunnen blijven.

Nieuwe locaties door de hele regio
De komende weken worden door de hele regio locaties geschouwd en beoordeeld op geschiktheid voor noodopvang. Iedere gemeente in Gelderland-Zuid heeft locaties aangedragen die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor vluchtelingenopvang. In totaal zijn dit zo’n 1650 extra opvangplekken. Afhankelijk van de benodigde aanpassingen zijn deze direct of op korte termijn of iets langere termijn beschikbaar.

Opvang voor iedereen
De opvang die wordt aangeboden is voor alle vluchtelingen. Het overgrote deel is gevlucht uit Oekraïne, maar ook voor vluchtelingen uit andere landen wordt een plek gezocht. Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: ‘Er is sprake van een crisis waarbij het geen optie is om onderscheid te maken tussen vluchtelingen. Binnen onze mogelijkheden willen we iedere vluchteling een veilige plek bieden.’

De Veiligheidsregio is in nauw overleg met het COA om zowel lessen te leren over vluchtelingenopvang als het kijken naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen vanuit andere landen.

Lees meer over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Nieuws