Tweede editie Multi>Nieuws

In de tweede editie van Multi>Nieuws (pdf) van 2017, een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, leest u onder andere over de volgende onderwerpen:

• Rookpluim boven universiteitsgebouw bleek kleine brand
• Levens redden als burgerhulpverlener
• ‘Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming’ beschikbaar
• Chloortransport over de Betuweroute
• Studenten TU/e bij de brandweer i.v.m. brandveiligheid en inzicht in     vervoersbewegingen
• Vernieuwing van het communicatienetwerk hulpdiensten
• Nieuwe kleding ambulancemedewerkers
• Uitbreiding van het team Brandonderzoek
• Jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst GHOR
• Succesvolle koolmonoxidecampagne
• Kenniscongres ‘Samenwerken aan Brandveilig Leven’

Multi>Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De nieuwsbrief wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Wilt u de Multi>Nieuws ook per e-mail ontvangen? Meld u dan aan via communicatie@vrgz.nl.

 

Deel deze informatie via:

Nieuws