Tegels eruit, groen erin

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater dan niet altijd verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Minder tegels in de tuin heeft voordelen. Het regenwater gaat direct de grond in en hoeft daardoor niet via het riool afgevoerd te worden. Hiermee helpt u de wateroverlast te beperken tijdens heftige regenbuien.

Het waterschap Rivierenland heeft mooie website ontwikkeld met veel informatie en praktische tips.

Nieuws