Systeemtest Helios test gehele crisisorganisatie

Op 20 november is door de oefenleiding om 19:00 uur het startsein gegeven voor de systeemtest ‘Helios’. De systeemtest staat in het teken van een ongeluk met een goederentrein in de gemeente Wijchen, ter hoogte van spoorwegovergang Klapstaat. Het fictieve incident zal leiden tot het in actie komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP 3 (gemeentelijke ramp).

Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informatiemanagement. De inspectie van Justitie en Veiligheid kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s).

Wie doen er mee aan de systeemtest Helios?
Naast de hulpverleningsdiensten doet ook de gemeente Wijchen mee aan de systeemtest. Tijdens de systeemtest wordt verwacht dat alle partijen doen, wat ze bij een reëel incident ook altijd doen.

Wat merk ik als inwoner van de gemeente Wijchen van de systeemtest?
In principe merken inwoners en bezoekers van de gemeente Wijchen weinig van de systeemtest. Het incident wordt gesimuleerd door middel van foto’s en situatietekeningen. Wel kunnen er enkele vervoersbewegingen van hulpverleningsdiensten worden waargenomen richting een afgesproken locatie nabij de brandweerkazerne waar het Commando Plaats Incident (CoPI) is ingericht.

Deel deze informatie via:

Nieuws