Systeemtest Freya test gehele crisisorganisatie

Op 4 november is door de oefenleiding om 19:30 uur het startsein gegeven voor de systeemtest 'Freya’. De systeemtest staat in het teken van een verstoring van de openbare orde in een sociaal maatschappelijke omgeving in de gemeente Buren. Het fictieve incident zal leiden tot het in actie komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP 3 (gemeentelijke ramp).

Het jaarlijks houden van een systeemtest is een wettelijke verplichting voor alle veiligheidsregio’s. Doel is om de crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, opschaling en informatiemanagement. De inspectie Justitie en Veiligheid kijkt tijdens de test mee. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet en het Besluit Veiligheidsregio’s). 

Wie doen er mee aan de systeemtest Freya?
Naast de hulpverleningsdiensten doet ook de gemeente Buren mee aan de systeemtest. Tijdens de systeemtest wordt verwacht dat alle partijen hetgeen doen, wat ze bij een reëel incident ook altijd doen.

Wat merk ik als inwoner van de gemeente Buren van de systeemtest?
In principe merken inwoners en bezoekers van de gemeente Buren weinig van de systeemtest. Het incident wordt gesimuleerd door middel van foto’s en situatietekeningen. Wel kunnen er enkele vervoersbewegingen van hulpverleningsdiensten worden waargenomen richting een afgesproken locatie nabij Beusichem waar het Commando Plaats Incident (CoPI) is ingericht.

Deel deze informatie via:

Nieuws