Succesvolle en leerzame Duits-Nederlandse hoogwateroefening

"Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen."

Op woensdag 1 september hebben we vanuit de sector Crisisbeheersing samen met dertien andere water- en veiligheidsorganisaties uit Nederland en Noordrijn-Westfalen een grootschalige hoogwateroefening gehouden. We oefenden hoe we een dreigende dijkdoorbraak en overstroming van de Rijn aanpakken en met elkaar afstemmen. De oefening was succesvol en leerzaam. Ondanks de informatie-uitwisseling tussen zoveel netwerkpartners, wat het best complex maakte, verliep de communicatie goed. Verder bleek het landelijke online systeem (LCMS) een onmisbaar hulpmiddel daarbij. 

Tijdens de oefening is gebleken hoe belangrijk de rol is van vaste contactpersonen (liaisons) bij netwerkpartners. Tot slot kwam duidelijk naar voren, hoe belangrijk en noodzakelijk grensoverschrijdende samenwerking is bij dreigende dijkdoorbraken.

Het doel van deze hoogwateroefening
Het belangrijkste oefendoel was hoe we samen grensoverschrijdende maatregelen nemen en hoe we met zoveel organisaties goed kunnen communiceren. Daarnaast vond de crisisoefening plaats vanuit meerdere locaties in Duitsland en Nederland. 

Hoe houden we ons up-to-date?
Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s oefenen ieder voor zich regelmatig hoogwaterscenario's. Dit houdt ons scherp om in het geval van een echte ramp goed en effectief te handelen. Een hoogwater oefening met zoveel partijen komt minder vaak voor. De laatste oefening met al deze partijen was in 2010.

De organisaties die met ons meededen aan deze oefening waren:

 • Bezirkregierung Düsseldorf
 • Deichverband Xanten-Kleve
 • Deichverband Kleve-Landesgrenze
 • Kreis Kleve
 • Kreis Wesel (waarnemer/tegenspel)
 • Rijkswaterstaat
 • Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
 • Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Water Management Centrum Nederland
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Rijn en IJssel

Een initiatief vanuit Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren
Na het hoge water in Limburg afgelopen zomer actueler dan ooit, maar de Nederlands-Duitse oefening op deze grote schaal was al een initiatief uit 2020, van de Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren. Deze commissie ondersteunt en stimuleert samenwerking bij extreme waterstanden op de grote rivieren. De Gelderse Commissie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de Gelderse Veiligheidsregio’s, de Nationale Politie, Rijkswaterstaat en de Gelderse waterschappen.

Nieuws