Storm- of wateroverlast? Wanneer bel je 112 (niet)?

Het KNMI geeft voor vanavond code geel af in verband met stevige onweersbuien. Tijdens deze onweersbuien kan het ook flink regenen. Bij een hevige regenbui en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Het is natuurlijk hartstikke vervelend dat je kelder onderloopt of je schutting kapot gaat, maar deze situaties zijn niet levensbedreigend. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op deze overlastmeldingen.

Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen, maken een snelle inschatting van het risico van de melding. Daardoor kunnen zijn niet iedereen uitgebreid te woord staan. Ook kan het door drukte langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken. 

Wie bel je wanneer bij storm- of wateroverlast?

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112. Is het niet acuut? Neem dan contact op met je gemeente via hun spoednummer.

Wat is acuut gevaar?

  • Het gevaar dat iets instort;
  • Losgeraakte dakpannen of gevelplaten;
  • Een boom die over de openbare weg dreigt te vallen;
  • Risico op kortsluiting of brand door wateroverlast;
  • Je kunt zelf niet in veiligheid brengen bij wateroverlast.

Is het geen acuut gevaar voor mens of dier en speelt het in de openbare ruimte? Neem dan contact op met je gemeente. 

Wat is geen acuut gevaar?

  • Omgevallen boom in de berm;
  • Omgevallen boom op een niet-doorgaande weg;
  • Losliggende putdeksels;
  • Verstopte riolering of afwatering.

Storm en wateroverlast.png

 

Nieuws