Samenwerkingsovereenkomst grensoverschrijdende crisisbeheersing en rampenbestrijding

Vandaag, op 29 november, is bij de Euregio in Kleve onder belangstelling van diverse hoogwaardigheidsbekleders en betrokkenen uit Nederland en Duitsland een Samenwerkingsovereenkomst in het kader van (grensoverschrijdende) crisisbeheersing en rampenbestrijding getekend.

Het betreft een document waarmee 4 Nederlandse Veiligheidsregio’s, waaronder de VRGZ, en de Duitse Kreis Kleve de historische gegroeide en de in de praktijk al decennia bestaande samenwerkingsverbanden over de landsgrens een nieuwe formele impuls geven.

Zowel de Landrat van de Kreis Kleve, Wolfgang Spreen alsook de voorzitter van de VRGZ, Hubert Bruls waren beide enthousiast over de bestaande structuren, veelal gebaseerd op krachtige persoonlijke banden over en weer, alsmede over de nabije toekomst waarin inventarisatie van en planvorming op gezamenlijke risico’s, het delen van informatie over risico’s en het mogelijk oefenen met betrekking tot het vooraanstaande.

Onder toeziend oog van de Nederlandse Consul in Düsseldorf werden de handtekeningen uiteindelijk geplaatst door de heren Spreen, Bruls, Marcouch (VGGM), Hessels (VRLN) en Wiggers (VNOG).

Bekijk hier het item dat RN7 maakte over de samenwerking.

Ondertekening convenant in Kleve 29 nov 2017.jpg

Nieuws