Samenwerking Veiligheidsregio, CBRN-responseenheid en RIVM: een kijkje achter de schermen

Op dinsdag 5 februari alarmeerden medewerkers van verpakkingsbedrijf Rivafoam onze hulpdiensten omdat ze een vreemde gaslucht roken. De brandweer kwam met meetploeg en een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) naar het terrein en schakelden later de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM in. Ook is de CBRN-responseenheid van defensie opgeroepen.

Na overleg tussen de 3 samenwerkingspartners heeft de MOD met een monsternameteam en het mobiele laboratorium luchtmonsters in de buurt genomen. Uit de analyse van de monsters werden geen hoge concentraties stoffen gevonden die duiden op een risico voor de gezondheid. Wel werden de stoffen propaan en butaan gevonden in een bepaalde verhouding zoals deze gebruikt worden in de mengverhouding van LPG. Deze sterke aanwijzing duidde op een lekkage van LPG.

Op woensdag 6 februari is de brandweer verder gaan zoeken naar een lekkage en tegelijkertijd werd er bemonsterd in het riool. In de loop van de dag is de lekkage gevonden. Nadat de lekkage was gevonden en gedicht was het resultaat direct zichtbaar in de analyses: in de laatste twee canisters (waarmee de monsters werden genomen) werd niets meer gevonden.

Een mooie samenwerking tussen de brandweer, MOD van het RIVM en de CBRN-responseenheid van defensie!

MOD van RIVM.jpg

Nieuws