Reanimatie door vrijwilligers en toegenomen gebruik AED’s zorgen voor hogere overlevingskans bij hartstilstand in de regio Nijmegen

Er komt een 112-melding binnen bij de meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid: iemand heeft een hartstilstand. Vanuit onze meldkamer worden niet alleen twee ambulances naar het adres gestuurd, maar ook worden vrijwilligers in de buurt gealarmeerd om de reanimatie op te starten in de eerste kritieke minuten. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Zuid blijkt nu dat de hulp van deze vrijwilligers en het gebruik van beschikbare AED’s ervoor zorgt dat meer hartpatiënten een hartstilstand overleven.

De onderzoekers vergeleken patiënten met een hartstilstand tussen 2008 en 2011 met patiënten met een hartstilstand tussen 2013 en 2016 in de regio Nijmegen die naar het Radboudumc waren vervoerd na reanimatie. Tussen deze perioden hebben verschillende initiatieven ervoor gezorgd dat er meer vrijwilligers zijn die worden opgeroepen om te reanimeren en dat de beschikbare AED’s daarbij gebruikt worden. Niet alleen waren er in de groep van 2013-2016 vaker vrijwilligers ter plaatse die de reanimatie al opstartten, ook werd de AED vaker ingezet om een schok toe te dienen. De overlevingskansen van de groep die tussen 2013-2016 gevolgd werd, waren daarom hoger (47%) dan in de groep van 2008-2011 (33%). In beide groepen bleek de inzet van vrijwilligers en het gebruik van de AED gerelateerd aan de overlevingskans.

Reanimatie in eerste minuten van levensbelang

Het onderzoek toont dus aan dat reanimatie door vrijwilligers of omstanders en het gebruik van openbare AED’s hierbij voordat de ambulance arriveert, ervoor zorgt dat meer patiënten een acute hartstilstand overleven. Ambulancezorg Gelderland-Zuid moedigt initiatieven zoals HartslagNu en het ophangen van (particuliere) AED’s daarom van harte aan. Vrijwilligers ondersteunen zo het werk van de ambulanceverpleegkundigen in de eerste kritieke minuten als zij met grote haast onderweg zijn.

In bezit van je ehbo-diploma of reanimatiecertificaat? Meld je dan ook aan bij HartslagNu!

HartslagNu is een netwerk van burgerhulpverleners die snel ter plaatse zijn als er sprake is van een hartstilstand. Als er een melding van een hartstilstand binnenkomt bij de 112-meldkamer, worden ook burgerhulpverleners in de buurt gewaarschuwd. Zij nemen de reanimatie op zich totdat de hulpdiensten het van hen overnemen. Meld je aan bij HartslagNu  en red een leven bij jou in de buurt!

Nieuws