Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming ter inzage

Bekendmaking

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het volgende rampbestrijdingsplan: Dijkdoorbraak en Overstroming.

In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Ter inzage

Voordat het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming wordt vastgesteld zal deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG, Nijmegen). 

Ook is het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming digitaal te raadplegen: Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming.

Reacties

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming kunt u tot 7 maart 2023 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen. Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met de heer K. Lassauw of de heer L. Vermeulen, telefoonnummer (088) - 457 50 00.

Definitief besluit

Eind april 2023 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

Deel deze informatie via:

Nieuws