Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming 2017 ter inzage

Het Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid toont aan dat het scenario "overstromingen door hoge rivierwaterstanden" als één van de grootste risico's wordt beschouwd voor Gelderland Zuid. De waarschijnlijkheid dat een overstroming in de regio zich voordoet is niet heel groot, maar de gevolgen van een overstroming zijn catastrofaal.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelde op 11 oktober 2012 het eerste rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming vast. Dit rampbestrijdingsplan wordt eenmaal in de drie jaar opnieuw geactualiseerd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid om het rampbestrijdingsplan aan te passen en opnieuw te laten vaststellen. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft donderdag 9 maart 2017 ingestemd om het geactualiseerde rampbestrijdingsplan (conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) ter inzage voor te leggen aan geïnteresseerden en belanghebbenden in onze regio. Tot 24 april 2017 kunnen schriftelijke of mondeling uw reacties doorgegeven worden. Vervolgens is het de ambitie dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid eind juni 2017 definitief het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming vaststelt.

Rampbestrijdingsplan en reageren
In een rampbestrijdingsplan zijn scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand van deze scenario’s worden in het plan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming kunt u tot 24 april 2017 indienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter attentie van het Veiligheidsbureau, postbus 1120, 6501 BC Nijmegen. Voor vragen of mondelinge reacties kunt u contact opnemen met Dave Vos of Lukas Vermeulen via telefoonnummer:

(088) 457 50 00.

Deel deze informatie via:

Nieuws