Publicatie Multi>Nieuws

Het novembernummer van Multi>Nieuws is gepubliceerd.

In dit nummer leest u  een aansprekend verhaal over het huis-aan-huis-onderzoek in Kekerdom. In het kader van ons jaarthema spraken we met de inwoners over hoogwaterbewustzijn en hun behoeften rondom onder andere informatievoorziening. De risicoperceptie rondom hoog water leek verhoogd naderhand. En ook voor ons als veiligheidsregio is zo'n dialoog erg leerzaam!

Dat risicocommunicatie goed overkomt als je persoonlijk contact maakt blijkt ook uit de 'tour' die de brandweer dit najaar maakt langs zelfstandig wonende ouderen in alle gemeenten in de regio.

Beide projecten kregen veel persaandacht, waardoor ons bereik met risicocommunicatie over deze belangrijke thema's nog verder vergroot is onder inwoners.

Ik hoop dat u Multi>Nieuws met veel plezier leest.

Marijke van Veen
Algemeen Directeur

Deel deze informatie via:

Nieuws