Primeur voor bewoners appartementencomplex Archipel in Nijmegen

Wat kunt u zelf doen? Deze vraag stond centraal tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid voor de bewoners van appartementencomplex Archipel in Nijmegen. Deze bewoners hadden op donderdag 3 maart 2016 de primeur; het was de eerste voorlichtingsbijeenkomst van het project ‘Woongebouwen en (verminderde) zelfredzaamheid’ dat in Nijmegen draait. 

‘Ook wij zien dat onze bewoners tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen en dat een deel van deze bewonersgroep verminderd of niet zelfredzaam is. Brandveiligheid is voor ons een speerpunt, waarmee we hard aan de slag zijn. Enkele weken geleden vroegen we de brandweer om samen met ons te kijken naar wat we kunnen doen aan de brandveiligheid in onze wooncomplexen. Deze vraag stelden we op het goede tijdstip, want de brandweer deed ons het aanbod om deel te nemen aan het project. Dit aanbod namen we graag aan’, aldus Timur Cadirci, coördinator Technisch Beheer van de Nijmeegse woningcorporatie De Gemeenschap.

Voorlichtingsbijeenkomst_Nijmegen.jpg

Een drietal stappen
Op verzoek van de gemeente Nijmegen is het project ‘Woongebouwen en (verminderde) zelfredzaamheid’ opgestart’, vertellen Berdike Duijzer en Brigitte Bouwhuis van het team Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het doel van het project is senioren bewust te maken van de risico’s van brand en de zelfredzaamheid te vergroten. Het project bestaat uit een drietal stappen. Brigitte legt uit: ‘Samen met de woningcorporatie houden we een rondgang door het gebouw, waarbij we kijken naar bouwkundige aspecten en gebruiksaspecten. De tweede stap is een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners en als derde stap vindt er nog een ontruimingsoefening plaats. Deze oefening organiseren we samen met onze collega’s van de uitrukdienst. Het is de bedoeling dat dit alles gebeurt bij een vijftal woongebouwen in Nijmegen, waarna het project wordt geëvalueerd.’

Oefenen met blusdeken
Voor de voorlichtingsbijeenkomst maakte de brandweer samen met de woningcorporatie een rondgang door het appartementencomplex Archipel. ‘Tijdens deze rondgang kregen we van de brandweer een aantal adviezen. We onderzoeken nu welke maatregelen we kunnen nemen om uw appartementencomplex nog brandveiliger te maken. Binnenkort ontvangt u hierover een brief van ons’, zo informeerde Timur van woningcorporatie De Gemeenschap de bewoners tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.
Daarna was het woord aan Brigitte en Berdike. Zij wezen de bewoners op veel voorkomende brandoorzaken, zoals falende apparatuur, wasdrogers en vlam in de plan. ‘Als mijn kleding vlam vat, ben ik niet in staat om over de grond te rollen’, merkt een bewoonster op. ‘Het is belangrijk om na te denken over wat u wél kunt doen in zo’n geval, zoals gebruikmaken van een blusdeken’, vertelt Brigitte. ‘Ik adviseer u ook om een keer te oefenen met zo’n blusdeken.’

Voorlichtingsbijeenkomst_Nijmegen2.jpg

Elkaar helpen
‘U heeft bij brand maar drie minuten de tijd om te vluchten’, zo vervolgen Brigitte en Berdike hun presentatie. ‘Dit komt omdat inrichtingsmaterialen steeds meer brandbare stoffen bevatten die zorgen voor een sterke rookontwikkeling. Een tijdige ontdekking van brand is dus van levensbelang. Het aanschaffen van rookmelders is uw eigen verantwoordelijkheid. Bent u niet in staat om ze op te hangen? Dan kunt u het rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting vragen dit te doen. Dat gebeurt geheel gratis’, vertellen Brigitte en Berdike. ‘Denk vooraf goed na over hoe u bij brand moet vluchten’, geeft Brigitte als tip. ‘Wellicht kunt u met uw medebewoners afspraken maken om elkaar in geval van nood te helpen. Het is goed om te weten dat u in uw appartement 30 minuten veilig bent. Kunt u niet meer veilig vluchten? Blijf dan in uw appartement tot de brandweer komt.’        

112 bellen
De presentatie toont ook een aantal foto’s die in het wooncomplex Archipel zijn gemaakt. Een voor de bewoners herkenbare foto laat het beeld zien van een gezellig zitje in de hal. ‘Als dit vlam vat, dan ontstaat een flinke rookontwikkeling, waardoor u geen hand voor ogen ziet als u door de hal moet vluchten. Wij adviseren u ook om geen matje voor uw deur te leggen, want dit vormt eveneens een obstakel wanneer u snel het huis uit moet’, aldus de twee brandweervrouwen. Andere foto’s laten een lege galerij zien en een scootmobiel in de bergingsruimte. ‘Dat is super’, roept Brigitte. ‘Een berging is geen verblijfsruimte en dus een prima stallingsplaats voor een scootmobiel.’ Tot slot van de presentatie drukken Berdike en Brigitte de bewoners nog iets op het hart. ‘Onderzoek wijst uit dat senioren schromen om 112 te bellen. Wij zijn er om u te helpen, dus bel het noodnummer als u bijvoorbeeld twijfelt of de vlam in de pan in uw afzuigkap is geslagen.’ 

Deel deze informatie via:

Nieuws