Pilot commandovoering gaat van start

Pas bij grootschalige brandweerincidenten de commandovoering aan op het soort incident en op de beperkingen die de human factor met zich meebrengt. Dat is het resultaat van het eerdere onderzoek naar situationele commandovoering. Maar leidt deze theorie in de praktijk ook tot daadwerkelijk betere incidentbestrijding? Dat wordt onderzocht in de pilot commandovoering die vandaag van start gaat. De pilot wordt uitgevoerd door de Brandweeracademie, de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Haaglanden en Kennemerland en de kwartiermakersorganisatie meldkamer brandweer en multi-opschalingen.

De pilot start met een vijfdaagse bijscholing voor Officiers van Dienst (OvD’s) op het oefencentrum in Weeze. De OvD staat - als spil in de opschaling en commandovoering - centraal in de pilot. Daarom worden alle 55 deelnemende OvD’s in de periode tot 1 mei getraind op situationele commandovoering. Daarna start de daadwerkelijke pilot: gedurende een jaar wordt in de deelnemende regio’s de commandovoering bij grootschalige incidenten gevolgd. Dit gebeurt op individueel, regionaal/korps en landelijk niveau. Vervolgens worden alle verzamelde gegevens geanalyseerd. Het eindrapport van de pilot verschijnt naar verwachting in het najaar van 2018.

OvD krijgt rol onderzoeker
Hans Hazebroek, onderzoeker bij de Brandweeracademie, is projectleider van de pilot commandovoering: “Ruim een jaar geleden verscheen het onderzoeksrapport met het theoretische concept van situationele commandovoering. In overleg met Brandweer Nederland hebben we besloten om samen met de korpsen de theorie van situationele commandovoering in de praktijk te testen én gaandeweg verder te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de methode van action research: onderzoekend leren en lerend onderzoeken. Dit houdt in dat we, als uit de praktijk blijkt dat de theorie van situationele commandovoering niet klopt, de theorie kunnen bijstellen. De OvD’s krijgen dus ook de rol van onderzoeker, om te bepalen in hoeverre de theorie van situationele commandovoering in de praktijk klopt!”

Verschil tussen theorie en praktijk sterk teruggebracht
De deelnemende regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Haaglanden en Kennemerland vormen qua verzorgingsgebied en medewerkers een goede afspiegeling van de brandweer in Nederland. Behalve de OvD’s spelen centralisten, bevelvoerders, hoofdofficieren en adviseurs gevaarlijke stoffen een belangrijke rol in de opschaling en commandovoering. Zij worden voor 1 mei a.s. dan ook goed geïnformeerd over de ins en outs van situationele commandovoering. Hazebroek: “Met situationele commandovoering wordt het verschil tussen commandovoering in theorie en praktijk sterk teruggebracht. Ik verwacht dat heel veel medewerkers zich hierin sterk zullen herkennen.”

Leren van elkaar
“Ik heb veel zin in de pilot”, vertelt Maikel van Loon, groepschef bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en een van de deelnemende OvD’s. “Het is heel mooi dat ik de gelegenheid krijg om een training te volgen die specifiek is gericht op commandovoering. In Nijmegen werken we al langer volgens het principe van situationele commandovoering, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten voor jezelf. Hoe kun je je rust nemen en nog scherper krijgen wanneer je als OvD moet instappen en wanneer je moet uitstappen? Daarvoor hoop ik handvatten te krijgen. En heel goed dat we de training volgen met OvD’s uit andere regio’s. Zij hebben vast weer andere methodieken en andere ervaringen, daarvan kun je alleen maar leren”, aldus Van Loon.

Blijf op de hoogte
Via deze webpagina www.ifv.nl/pilotcommandovoering en via social media houden wij u op de hoogte van de voortgang van de pilot.

 

Deel deze informatie via:

Nieuws