Patiëntwaarderingsonderzoek ambulancezorg 2019

De kwaliteit van zorg en patiëntgerichtheid zijn voor ons belangrijke graadmeters om te kunnen bepalen hoe patiënten ambulancezorg ervaren en waarderen. Om een goed beeld te krijgen van patiëntervaringen doen wij mee aan het landelijke patiënt ervaringsonderzoek van Ambulancezorg Nederland. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor het monitoren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van onze patiënten. Op basis van dit onderzoek kunnen wij onze ambulancezorg afstemmen op de vraag en behoefte van patiënten. De resultaten van dit onderzoek worden ook gebruikt voor het kwaliteitskader Ambulancezorg.

Patiëntwaarderingsonderzoek ambulancezorg
Patiënten die in september 2019 spoedeisende ambulancezorg of planbaar ambulancevervoer ontvangen kunnen in oktober en november schriftelijk worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel. Deelname is uiteraard op vrijwillige basis, maar we stellen het zeer op prijs als je de vragenlijst invult. Jouw ervaringen helpen ons om de ambulancezorg te verbeteren.

Hoe gaan wij om met patiëntgegevens tijdens dit onderzoek
Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Voor de omgang met persoonsgegevens van patiënten worden strikte privacyrichtlijnen gehanteerd. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleen je toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. De contactgegevens (naam, adres, woonplaats) van patiënten worden alleen gebruikt voor het toesturen van de vragenlijst en zijn alleen bekend bij meetorganisatie DESAN. Alle gegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Het Nivel krijgt uiteindelijk alleen geanonimiseerde gegevens zodat zij de uitkomsten van het onderzoek kunnen analyseren. Achtergrondgegevens zoals leeftijd en geslacht, gebruikt het Nivel voor respons-analyses om de representativiteit van het onderzoek te bepalen.

Heb je vragen over het onderzoek of wil je aangeven dat je geen vragenlijst wenst te ontvangen? Geef dit dan via een mailtje aan ons door.

Nieuws